Hier alvast wat Reiki History 


het Usui systeem van Natuurlijke genezing.

Reiki is een algemeen woord in Japan en het omschrijft verschillende typen van genezing en spirituel werk. Het is niet specifiek voor Dr. Usui's methode. Zijn methode wordt ook wel Usui Shiki Ryoho genoemd.


Mikao Usui.
Het Usui systeem van Natuurlijk Genezen is ontdekt door Mikao Usui. Mikao Usui was een wijs man, een spiritueel leraar, geboren in het midden van de 19e eeuw in Japan. Hij was gefacineerd door Boeddha's verlangen om andere mensen te helpen en zijn metafysische capaciteiten. Met name het genezen van Fysieke problemen door Boedda's volgelingen boeide hem. Mikao Usui besloot de oude talen te gaan studeren om de oude geschriften in hun oorspronkelijke vorm te kunnen bestuderen. Na zeven jaar had hij niets ontdekt. Mikao Usui bezocht vervolgens vele kloosters, bestudeerde de geschriften en kwam op een dag een oude monnik tegen. Hij bestudeerde bij deze man de geschriften en leerde zelfs Sanskriet om alles te kunnen lezen. Na jaren van ononderbroken zoeken stuitte hij op een document een Indiaanse Sutra, geschreven door een onbekende volgeling van Boeddha. Het document bevatte symbolen en verwijzingen naar de genezingen van Boeddha. Hij bestudeerde deze gegevens en kwam tot de conclusie dat hij alles had, behalve de manier om ze te gebruiken. De symbolen werkten nog niet voor hem. Ze waren, net als nu zonder een initiatie door de voor jou juiste persoon, krachteloos. De monniken suggereerden toen een oude doch doeltreffende wijze van bezinning: eenentwintig dagen lang mediteren en vasten op de berg Kori-yama. Tijdens deze periode verkreeg hij inzicht in het juiste gebruik de Symbolen. Hij had nu eindelijk contact met de Reiki-stroom. De eerste Reiki Master was "ingewijd". Dr.Usui practiseerde en onderwees door heel Japan tijdens zijn leven. Voor zijn dood in 1930 had hij 16 mensen ingewijd. .


Chujiro Hayashi.
Chujiro Hayashi een gepensioneere marine officier was de ijverigste student van de studenten van Usui. Hayashi kreeg de opdracht om Reiki voor het nageslacht te bewaren. hij deed dit door een Reiki kliniek te openen en een groot aantal therapeuten op te leiden. Hier hield hij gedetaileerde gegevens van de behandelingen bij. Hij ontwikkelde de standaard Handposities, het systeem van de drie graden en de initiaties. In 1935 kwam er een vrouw in zijn kliniek, Hawayo Takata genaamd.


Hawayo Takata.
Hawayo Takata is geboren op Hawaï, haar ouders waren immigranten uit Japan. Hawayo Takata leidde een gewoon bestaan. Tijdens een bezoek aan haar ouders die weer naar Japan teruggegaan waren werd ze ziek en nog diezelfde dag lag zij in de Reiki kliniek van dr.Chujiro Hayashi. Ze werd dagelijks door meerdere Reiki-therapeuten tegelijk behandeld. Wat haar opviel was dat iedereen dezelfde diagnose stelde zonder ook maar iets te meten en dat ze allemaal van die ongelooflijk warme handen hadden. Naarmate de behandelingen vorderden werd haar interesse steeds groter. Tegen de tijd dat zij genezen was vroeg zij of zij dit ook mocht leren. Mevrouw Takata heeft een tijd op de kliniek van dr. Hayashi gewerkt om ervaring op te doen en daar de eerste en Tweede graad verkregen. Op een gegeven moment heeft zij zich weer gevestigd op Hawaï en opende daar haar Reiki-praktijk. In 1938 werd Hawayo Takata door Chujiro Hayashi ingewijd als Reiki Masterer. Zij heeft 22 Masters ingewijd en deze weer vele anderen. op dit moment zijn er nu plus minus 5000 Masters en meer dan een Half Millioen beoefenaars over de hele wereld.Voor opmerkingen :Stuur een Email.